Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 478

E. İhtiyati Tedbirler

Yanıltıcı ve hukuka aykırı bir karşılaştırmalı reklama karşı en etkin ve acil mücadele…

D. İspat Yükü
F. Zamanaşımı