Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


e. Kanuna Aykırılık

RK, bazen de belirli mal ve hizmetler ya da meslekler için var olan reklam yasakları…

d. Rakibin Mal, Hizmet veya Marka Adlarına Yer Verilmesi
C. Bakanlıklarca Yapılan Denetimler