Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


E. Karşılaştırma Konusu Olabilecek Unsurlar

1. Genel Olarak

Bir karşılaştırmalı reklamdan söz edebilmek için, karşılaştırma konusu ürünlerin…

d. Tanınmış Markalı Olan ve Olmayan (No Name) Ürünler Arasında
2. Mal ve Hizmetlerin Özellikleri