Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


e. Karşılaştırmalı Reklamların Bumerang Etkisi

Eleştirel karşılaştırmalı reklamlar çoğu zaman rakiplerin tepkisini çekecek ve onların…

d. Tanınmışlığa ve Ticarî İtibara Zarar Verme Tehlikesi İçerir
İKİNCİ BÖLÜM - REKLAM VE KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER