Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


e. Kurul Kararlarının Açıklanması

Tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve ekonomik çıkarlarının korunması…

d. Kurul’un Çalışma Usul ve Esasları
2. Reklam Kurulunun Denetim Yetkisinin Sınırı