Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


E. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Yaptığı Denetimler

6112 sayılı Radyo ve TV Kuruluşları ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun, radyo ve…

D. Rekabet Kurumu Denetimi
F. Meslek Örgütlerince Yapılan Denetimler