Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


E. Reklamın Temel İşlevleri

Reklamların temel işlevlerini tespit edebilmek için hukuka uygun reklamların sağladığı…

D. Reklamın Hukuki Niteliği
1. Bilgilendirme İşlevi