Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


e. Tanınmışlıktan Haksız Yararlanma

i. Konuya İlişkin Yasal Düzenlemeler

SMK’nın 7/1-c maddesinde yer alan “ Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde…

6102 sayılı TTK’nın 55/1 (a) (5) maddesinde yer alan, “Kendisini, mallarını, iş ürünlerini,…

d. Reklamda Rakibin Markasının Kötülenmesi
ii. İmaj Transferi Kavramı