Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


e. Tüketici Kavramı

Ticarî reklamlar, reklam konusu ürünleri satın alma konusunda tüketicileri ikna etmek…

ii. Yedek Parça ve Aksesuar Sektöründe “Rakip” Kavramı
f. Hedef Kitle