Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


f. 2006/114 sayılı AB Yönergesi

12.12.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Yanıltıcı ve Karşılaştırmalı Reklamlara…

e. 2005/29 sayılı Haksız Ticari Uygulamalar Yönergesi ve Sonrası
3. 2006/114 Sayılı Yönergenin Amaç ve Kapsamı