Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


F. Gıda Mevzuatında Reklamlar

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3.maddesinde,…

3. TRT Reklam Yönetmeliği
G. Diğer Alanlardaki Reklam Kısıtlamaları