Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


F. KANUNUN VERDİĞİ YETKİ

BK m. 63- (VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller 1. Genel olarak) (1) Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiil, zarara yol açsa bile, hukuka aykırı sayılmaz.

( - )

E. ZORUNLULUK HÂLİ
1. Genel Olarak