Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


F. Meslek Örgütlerince Yapılan Denetimler

Gücünü 1982 Anayasa’nın 135.maddesi ve ilgili kuruluş kanunlarından alan TBB, TTB,…

E. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Yaptığı Denetimler
IV. REKLAMLARIN ÖZDENETİM YOLUYLA DENETİMİ