Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 412

F. Nitelikli Karşılaştırma Yapılması

1. Genel Olarak

Karşılaştırmalı reklamın düzenleme konusu yapıldığı TTK, TKHK ve SMK’da karşılaştırma…

4. Tacirlerin Şahsi ve Ticarî Özellikleri
2. Ürünün Maddi Nitelikleri