Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


f. Yanıltıcı Eylem Konuları

6102 sayılı TTK’nın 55/1-a-2 maddesinde yer alan;…

Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek

ii. Yanıltıcı İhmaller
i. Mal ve Hizmetlerin Özelliklerinde Yanıltıcılık