Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


G. Diğer Alanlardaki Reklam Kısıtlamaları

Sayılanlar dışında, tütün ve alkol, hekim, sağlık kuruluşları ve ilaçlar, avukatlık,…

F. Gıda Mevzuatında Reklamlar
II. AVRUPA BİRLİĞİNDE REKLAM VE KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER