Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


g. İspat Edilebilirlik

Karşılaştırmalı reklamın hukuka uygun olmasını gerektiren unsurlardan birisi…

vii. Yanıltıcı Haksız Ticari Uygulamalar
i. İspatı Mümkün Nesnel İddialar