Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


G. MEVCUT ZARAR-MÜSTAKBEL ZARAR-MUHTEMEL ZARAR

Özel Kaynakça…

Baycık, Gaye: Türk-İsviçre Hukukunda İşçinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul, 2015;…

F. SALT MALVARLIĞI ZARARI
III. MANEVİ ZARAR