Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


g. Ortalama Tüketici/Müşteri Modeli

Bir karşılaştırmalı reklamın hukuka uygun olup olmadığının, kimin görüşü kıstas alınarak…

f. Hedef Kitle
D. Karşılaştırmalı Reklam Türleri