Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 1

Reklamın En Güçlü Unsuru Gerçeği Söylemesidir

William Bernbach…

KISALTMALAR
BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL OLARAK REKLAM KAVRAMI VE KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLAR