Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


i. Aktif Davranışlarla Yanıltıcılık

Yanıltıcı reklam her şeyden önce, tüketicilere objektif gerçekliğe uygun olmayan,…

e. Yanıltıcı Davranış Biçimleri
ii. Yanıltıcı İhmaller