Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 289

i. Aynen Kullanım

6769 sayılı SMK’nın 7/2-a maddesinde,dürüst ticari kullanımlar dışında markanın kullanım…

a. Markanın Reklamda İzinsiz Kullanılması
ii. Karıştırılma İhtimaline Yol Açacak Kullanımı