Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


i. Aynı İhtiyacı Karşılama

Alternatif ürünler konusunda belirleyici olan husus, ürünlerin işlevlerinin aynı olup olmamasıdır.…

a. Genel Olarak
ii. Aynı Amaca Yönelik Olma