Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. Ceza Sorumluluğu

1. Haksız Rekabet Davalarında

TTK 62.maddesi uyarınca, 55.maddede yazılı haksız rekabet eylemlerinin kasten işlenmesi…

Her türlü haksız rekabet hali için değil, ancak Kanun’da sayılı haksız rekabet hallerinin…

2. Tüketici Davaları Yönünden
2. Sınai Mülkiyet Davalarında