Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


i. Eski Reklam Yönetmeliğindeki Hükümler

Ticarî reklamda uygulanması gereken ilke ve esasları belirlemek ve denetim yapmak…

a. Genel Reklam Esasları
ii. Yeni Reklam Yönetmeliğindeki Hükümler