Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. GENEL OLARAK

4.136

BK m. 75 hükmü uyarınca bedensel zararlar dikkate alınarak hâkime bir yetki tanınmıştır. Hâkim, karar verme anında zararı kesin olarak belir-Sayfa 430leyemiyorsa, kararın kesinleşmesinden başlayarak iki yıl içinde tazminat hükmünü değiştirme yetkisini saklı tutabilir. Müstakbel bedensel zararların kapsamı kararın verileceği sırada çoğu kez, kesin olarak belirlenemez; bu durumda hâkim BK m. 75’in ona verdiği yetkiyi kullanabilir. BK m. 75 hükmünün usul hukuku açısından genel kural olan kesin hükmün (res judicata) istisnası olduğu da belirtilmiştir (HMK m. 303)(262). Usul hukukunda verilen kesin hükmün değiştirilmesine imkân tanıyan bu tür davalar değişiklik davası olarak adlandırılmaktadır(263).

§5. BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLÂLİNDE ORTAYA ÇIKAN ZARARLARA İLİŞKİN TAZMİNAT HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
II. ŞARTLARI