Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. GENEL OLARAK

4.136

BK m. 75 hükmü uyarınca bedensel zararlar dikkate alınarak hâkime bir yetki tanınmıştır.…

§5. BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLÂLİNDE ORTAYA ÇIKAN ZARARLARA İLİŞKİN TAZMİNAT HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
II. ŞARTLARI