Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 434

I. GENEL OLARAK

4.143

BK m. 53 hükmü ölüm hâlinde ortaya çıkan zararın kapsamına ilişkin bir düzenlemedir(274). BK m. 53’de sayılan kalemlerin sınırlı sayıda olup olmadığı hükümde yer alan “özellikle” ibaresi nedeni ile tartışılabilir. BK m. 54 hükmünden farklı olarak BK m. 53’de sayılan kalemler zarar görenin/ölenin maddi zararına ilişkindir ve bu nedenle bu kalemler sınırlı sayıda kabul edilmelidir. “Özellikle” ibaresi eBK m. 45 hükmünde olduğu gibi, cenaze giderleri dışında oluşabilecek benzer masrafların talep edilebileceğinin belirtmek için kullanılmıştır(275). Buna göre ölüm hâlinde uğranılan maddi zarar kalemleri şu şekilde sıralanabilir:

§6. ÖLÜM HÂLİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ
II. ÖLÜM OLGUSU