Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. GENEL OLARAK

1.11

Risk toplumu (risk society) olarak adlandırılan günümüz toplumunun ihtiyaçları farklıdır(28). Risk toplumunun kaygılı bireylerinin kendilerini güvende hissetmeleri için hukuk devreye girer. Haksız fiil hukukunun da amacı ve işlevi bu doğrultuda değişmiş ve sorgulanmıştır. “Modern hayatın şartları tehlikelidir. Fakat biz, hukukçuların ve toplumun görevinin, sadece bu faciaları tespit etmek mi; yoksa bunların sonuçlarını gidermeye çalışmak mı olduğunu kendimize sormalıyız. Bu soruya verilecek cevap yeteri kadar açıktır”(29). Haksız fiil hukukunun konusu zararın giderilmesi ve sorumluluğun taraflar arasında adil bir şekilde paylaştırılmasıdır. Zararın Sayfa 12 adil bir şekilde paylaştırılması için güncel gelişmeler dikkate alınarak ilke ve esaslar benimsenmelidir.

§2. HAKSIZ FİİL HUKUKUNUN AMACI VE İŞLEVİ
II. HAKSIZ FİİL HUKUKUNUN NORMATİF DEĞERLENDİRMESİ