Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 226

I. RİSK TOPLUMU VE KUSUR ÖĞESİ

3.1

Kaneti, sorumlulukta ve sorumluluğun paylaştırılmasında kusurun rolüne ilişkin bugün de geçerli şu tespitleri yapmıştır(1):“Meydana gelen hukuka aykırı zararın zarar görenin üzerinde mi bırakılması gerektiği, yoksa zarar verene mi yükletilmesi gerektiği sorusu, hukuk düzeni tarafından kusur ölçüsüne göre yanıtlanmıştır. Böylece, toplum hayatına katılanların, başkalarının kusursuz davranışlarından ötürü görebilecekleri zararlara katlanmaları gerektiği düşünülmüştür. Buna karşılık, kusursuz davranışlardan sorumluluk doğmayacağını düşünen kimselerin, her türlü ihmalden sakınmaları ve gerekli özeni göstermeye yöneltilmeleri amaçlanmıştır”. Günümüzde de sorumluluğun paylaştırılması hâlâ bir kusur sorunudur, daha doğrusu kural olarak böyledir; meydana gelen zararın sonuçlarına kişiler kusurları ölçüsünde katlanırlar. Bununla birlikte bazı durumlarda toplum yaşamına katılanlar arasında kusur öğesi temel alınarak yapılan risk paylaşımı, günümüz toplumunun ihtiyaçlarına her zaman cevap vermemektedir.

§1. GENEL OLARAK
II. KUSURSUZ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ