Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


i. Tecavüzün Tespiti Talebi

Tespit davaları, 6100 sayılı HMK’nın 106.maddesinde, “Bir hakkın veya hukuki ilişkinin…

a. Tespit, Men ve Ref Talepleri
ii. Men ve Ref Talepleri