Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


i. Uyumlaştırma Amacı

Topluluk kanun koyucusunun en temel amaçlarından birisi de ortak pazarın sorunsuz…

b. Yönergenin Temel Amaçları
ii. Liberalleştirme Amacı