Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


i. Yönergenin Temel Amaçları

AT’nin en temel amaçlarından birisi de malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin…

d. 97/55 Sayılı Karşılaştırmalı Reklam Yönergesi
ii. Yönergedeki Kuralların Ulusal Mevzuatlara Aktarılması