Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


ii. ABAD’ın Yaklaşımı

Yönergenin iç hukuka aktarılmasında ulusal kanun koyuculara ve mahkemelere serbest…

bb. Sadece Kabul Edilebilirlik Listesi Olduğu Görüşü
e. Yönerge ile Korunan Kitle