Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 129

II. AVRUPA BİRLİĞİNDE REKLAM VE KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

A. Genel Olarak Avrupa Birliği

Günümüzde hemen hemen tüm ülkeler, serbest rekabet ortamında dürüst ticaret kurallarının…

G. Diğer Alanlardaki Reklam Kısıtlamaları
B. Avrupa Birliği’nin Temel Amaçları ve Reklam