Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. AYNEN TAZMİN

5.10

Hâkim sahip olduğu takdir yetkisi uyarınca aynen tazmine karar verebilir(17). Aynen tazmin öğretide çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Bir tanıma göre aynen tazmin, zararın meydana gelmesinden önceki malvarlığı hangi durumda ise, yine o durumun doğrudan doğruya kurulmasıdır(18). Sayfa 487 Daha geniş bir diğer tanıma göre ise aynen tazmin zararın para ödenmesi dışında herhangi bir yolla giderilmesidir(19). Zarar görenin aynen tazmin yönündeki talebi mutlaka dikkate alınmalıdır. Ancak talebe rağmen aynen tazmin mümkün değil veya oldukça zorsa hâkimin nakden tazmin yönünde takdir yetkisi yine de bulunmaktadır(20). Hâkim, zarar görenin bu yöndeki talebi ile bağlı değildir. Hâkim, zararın kısmen aynen kısmen de nakden tazminine de hükmedebilir(21).

I. GENEL OLARAK
III. NAKDEN TAZMİN