Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 388

ii. Aynı Amaca Yönelik Olma

Alternatif olma durumu, sadece ihtiyaçların tamamen örtüşmesi anlamına gelmez. Aynı…

i. Aynı İhtiyacı Karşılama
b. Ortak Yönü Olan ve Olmayan Ürünler Arasında