Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN YENİ KANUN HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜĞÜ

1.51

Yürürlük hukuku ilkeleri uyarınca, eski kanunun egemenliği sürerken gelişmiş ve tamamlanmış bir hukuki duruma yeni kanun müdahale edemez, aksinin kabulü geçmişe etki yasağına aykırı olur. Yeni kanun eski kanun zamanında geçerli bir şekilde kurulmuş olan ilişkiye geçersizlik damgası basamaz ya da tam tersine eski kanun zamanında kurulma şartları oluşmamış bir ilişki yeni kanun uyarınca kurulmuş sayamaz(124). Eski kanun zamanında öngörülmemiş bir hukuki durum yeni kanunla yaratılmışsa, bu koşullar ancak yeni kanunun yürürlüğe girmesinden Sayfa 39 sonra geçerli olur. Yasakoyucunun açık iradesinin aksi yönde olması da anayasal ilkelerin denetimine tabi olur. Özetle yeni kanun eski kanun zamanında sonucunu doğurmuş bir hukuki duruma müdahale edemez. Hukuki durumun kuruluşuna ilişkin belirttiğimiz bu ilkeler haksız fiilden doğan borç ilişkilerinin kuruluşu için de elbette geçerlidir.

I. YÜRÜRLÜK HUKUKU İLKELERİNE KISA BİR BAKIŞ
III. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN YENİ KANUN HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜĞÜ