Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


ii. Haksız Rekabete İlişkin Özel Düzenlemeler

6762 sayılı TTK’nın 55/1 (a) maddesinde, “Dürüstlük kuralına aykırı surette reklamlar…

i. Haksız Rekabete İlişkin Genel Düzenleme
C. Sınai Mülkiyet Kanunundaki Düzenlemeler