Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. MADDİ ZARAR

A. GENEL OLARAK

2.203

Maddi zarar, kişinin malvarlığında iradesi dışında meydana gelen eksilmedir(429).…

Maddi zararın varlığının tespiti için malvarlığının haksız fiilin gerçekleşmesinden…

I. GENEL OLARAK ZARAR KAVRAMI VE ZARARIN TÜRLERİ
B. ZARARIN VE MALVARLIĞI DEĞERİNİN TANIMI: FARK TEORİSİ-NORMATİF ZARAR TEORİSİ