Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. MANEVİ TAZMİNATIN AMACI

6.5

Manevi tazminatın amacının belirlenmesi özellikle manevi zararın tanımına ve manevi zararın belirlenmesine ilişkin tartışmalar açısından önemlidir(4). Manevi tazminatın amacının ne olduğu konusunda öğretide çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bu görüşler şu şekilde sıralanabilir(5): Telafi Sayfa 545 görüşü, ceza görüşü, denkleştirme görüşü, önleme ve caydırma görüşü, maddi tazminatı tamamlayıcı-düzeltici sosyal denkleştirme görüşü, tatmin görüşü. Bu görüşlerin detaylarına girmeden önce hemen belirtelim ki, manevi tazminatın amacının, maddi tazminatta olduğu gibi zararın telafisi olduğunu düşünmekteyiz(6). Biz sadece üç temel görüşü kısaca değerlendirip, karşılaştıracağız: Denkleştirme, telafi ve ceza görüşü.

I. GENEL OLARAK
§2. MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR