Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


ii. Marka Tescili Yoluyla Süperlatif Reklamlar

Bir reklam sloganı veya her hangi bir başka sözcüğün marka olarak tescil ettirilmesi…

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 5.maddesi uyarınca, markalar, bir…

i. Reklam İfadesi Olarak Süperlatif Reklamlar
d. Başkasına Dayanan Karşılaştırmalı Reklamlar