Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


ii. Men ve Ref Talepleri

TTK 56/1 (c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız…

i. Tecavüzün Tespiti Talebi
iii. Düzeltme Talebi