Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 429

II. REKLAMLARIN ADLİ YOLDAN DENETİMİ

Reklamların en hızlı ve en etkili denetim yollarından birisi de adli denetim mekanizmasıdır.…

I. GENEL OLARAK REKLAM DENETİMİ
A. Davacı ve Davalı Sıfatı