Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


ii. Sessiz Kalma Sebebiyle Hak Kaybı

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin temeli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun…

Buna göre TMK m. 2 uyarınca, herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken…

i. Dürüst Ticari Kullanım
iii. Markanın Tanınmışlığından Haklı Sebeple Yararlanma