Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


ii. Tacirlerin Korunması

2006/114 sayılı Yanıltıcı ve Karşılaştırmalı Reklam Yönergesinin en temel amacı tacirlerin…

i. Tüketicilerin Korunması
iii. Kamu Menfaati ve Rekabet Düzeninin Korunması