Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 166

II. TÜM REKLAM ÇEŞİTLERİ İÇİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

A. Reklamların Haksız Rekabete İlişkin Şartları

1. Genel Olarak

Haksız rekabet kurallarının amacı dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Dürüst…

I. GENEL OLARAK
2. Doğruluk– Dürüstlük ve Yanıltıcılık