Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


ii. Yanıltıcı İhmaller

Yanıltıcılık her zaman için reklamda gerçeğe aykırı bilgi sunumuyla gerçekleşmez.…

i. Aktif Davranışlarla Yanıltıcılık
f. Yanıltıcı Eylem Konuları