Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


ii. Yönergedeki Kuralların Ulusal Mevzuatlara Aktarılması

AB müktesebatında Yönerge, ikincil nitelikli (ABA 249.m.) bir mevzuattır. İkincil…

i. Yönergenin Temel Amaçları
e. 2005/29 sayılı Haksız Ticari Uygulamalar Yönergesi ve Sonrası