Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. AYNI ZARARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE SORUMLU OLMA

8.11

BK m. 61 hükmünde düzenlenen ikinci olasılık ise birden çok kişinin aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu olması hâlidir. Bu farklı hukuki sebepler, haksız fiil, sözleşmeden doğan borca aykırılık veya kanundan doğan bir diğer sorumluluk olabilir(21). Kusur sorumluluğu ile kusursuz sorumluluk hâlinin; birden fazla kusursuz sorumluluk hâlinin; haksız fiil sorumluluğu ile sözleşmesel sorumluluğun; özel hukuka tâbi kişiler ile idarenin sorumluluğunun bir arada bulunması bu olasılığa örnek olarak verilmiştir(22). Bu olasılıkta kişiler ortak bir kusurla hareket etmezler, birbirlerinden habersiz olmaları BK m. 61’in uygulanmasını engellemez(23). 818 Sayılı Borçlar Kanunu zamanında birden fazla kişinin çeşitli sebeplerle aynı zarara yol açması eksik teselsül hükümleri kapsamında değerlendirilmekteydi(24).

II. BİRLİKTE AYNI ZARARA SEBEBİYET VERME
IV. ORTAK KUSUR BULUNMADAN AYNI ZARARDAN AYNI SEBEPLE SORUMLU OLMA